Dlžníci sa od nového roka dočkali ochrany. Čo to znamená?
25. 03. 2021

Dlžníci sa od nového roka dočkali ochrany. Čo to znamená?

Nový zákon, ktorý prišiel do platnosti tento rok, poskytuje dlžníkom možnosť dočasnej ochrany pred vymáhaním platenia záväzkov. Tento zákon má chrániť podnikateľov, ktorí sa dostali do zlej finančnej situácie kvôli neustále pretrvávajúcej pandémii. Čo však s veriteľmi?

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach nadobudol účinnosť 1. januára 2021 a v praxi to znamená, že pokiaľ dlžníkovi táto ochrana platí, nie je možné voči nemu vymáhať pohľadávky. Voči dlžníkovi, ktorý je pod dočasnou ochranou, nie je možné rozhodnúť o začatí konkurzného konania. Taktiež ak dlžníkom vznikli pohľadávky už pred platnosťou dočasnej ochrany, v súčasnosti nie je možné postihnúť v exekúcii podnik, práva alebo jeho majetok. Nie je možné ani začať výkon zabezpečovacieho alebo záložného práva, ak aj dlžníkovi vznikli pohľadávky už pred platnosťou dočasnej ochrany. 

Zoznam dlžníkov v dočasnej ochrane je uvedený v obchodnom vestníku na stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, no pred získaním dočasnej ochrany môže veriteľa požiadať aj samotný dlžník o súhlas. Pokiaľ je veriteľov viac, musí s dočasnou ochranou dlžníka súhlasiť nadpolovičná väčšina, podľa výšky pohľadávok. Táto ochrana trvá spravidla tri mesiace s možnosťou predĺženia na šesť mesiacov. 

Dočasnú ochranu dlžníka však môže zrušiť aj veriteľ s využitím takzvaného kvalifikovaného podnetu. Zrušenie však možno dosiahnuť len v prípade ak bol podnikateľ v čase podania žiadosti v stave pred vyhlásením konkurzu alebo ohrozil finančnú stabilitu svojho podnikania, taktiež ak zanikli predpoklady na poskytnutie dočasnej ochrany alebo podnikateľ porušil povinnosti, ktoré vyplývajú z dočasnej ochrany. Vzor na podanie podnetu je potrebné opísať na základe súčasného stavu a podnet podať na súd. Po vydaní uznesenia o začiatku konania o zrušení dočasnej ochrany sa musí podnikateľ k podnetu písomne vyjadriť do piatich dní a súd má následne 15 dní na posúdenie a vydanie rozhodnutia o zrušení alebo zachovaní dočasnej ochrany podnikateľa.

Zrušenie dočasnej ochrany podnikateľa zo strany veriteľa je možné aj bez udania dôvodu.Je však potrebné sa spojiť s nadpolovičnou väčšinou veriteľov, ktorí súhlasia s ukončením dočasnej ochrany, podľa výšky ich pohľadávok. Žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany je potrebné podať elektronicky na stránke www.slovensko.sk

Eva Gromová Ostrožovičová
Autor: Eva Gromová Ostrožovičová

 

Moje meno je Eva Gromová Ostrožovičová a podnikám s informáciami na finančnom trhu.
POMÁHAM ľuďom znížiť ich náklady a zvýšiť výnosy ich finančných produktov, a tým ŽIŤ BOHATŠÍ ŽIVOT.

Svoju takmer 10 ročnú prax v bankovníctve v oblasti vývoja produktov a procesov na strane rizika som vymenila za druhú stranu, stranu obchodu, kde hájim záujmy svojich klientov.

5 vecí s ktorými vám dokážem pomôcť :
✓ OPTIMALIZOVAŤ vaše náklady tak, aby ste každý mesiac mali viac peňazí na to, čo potrebujete
✓ ZABEZPEČIŤ vašu rodinu a majetok
✓ VYTVORIŤ vám dostatočnú finančnú rezervu
✓ BUDOVAŤ vašu finančnú slobodu
✓ NÁJSŤ riešenia, ak ste sa už do zlej finančnej situácie dostali a neviete ako z nej von

Mojou "srdcovkou" je financovanie malých a stredných podnikateľov, nakoľko práve tomuto segmentu som sa dlhé roky venovala z tej druhej strany.

Som vášnivým fanúšikom osobného a odborného rastu, ktorý je v oblasti financií priam nevyhnutný. Som absolventkou viacerých certifikovaných ako aj transformačných kurzov a seminárov.
Milujem svoju rodinu, dobrú knihu a všetko čo súvisí s číslami :)

Ak hľadáte niekoho, kto Vám pomôže NAPLNIŤ vaše finančné ciele a pritom Vám UŠETRÍ čas aj peniaze, SOM tu pre Vás!

Ak hľadáte niekoho, kto vám pomôže orientovať sa vo svete financií, SOM tu pre vás. 

 
phm_1341  
 
Bc. Eva Gromová Ostrožovičová
Sprievodca svetom financií
 
  0904 169 521
 
 e.gromova@evago.sk