Platnosť účtu bola ukončená, web bude natrvalo zmazaný za:

Pokiaľ chcete platnosť účtu obnoviť, napíšte nám na admin@e-konzultant.sk
Počuli ste už o rodičovskom dôchodku? Od januára oň bude možné požiadať.
27. 12. 2022

Počuli ste už o rodičovskom dôchodku? Od januára oň bude možné požiadať.

Dôchodkový systém čakajú rôzne zmeny a o niektorých sme už avizovali. Najnovšie nás čaká zmena v podobe rodičovského bonusu, ktorý začína platiť od 1. januára 2023. Takzvaný rodičovský dôchodok by mal zmierňovať rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a dôchodcov s deťmi.

Kto môže rodičovský bonus získať?

Rodičovský bonus môže od Sociálnej poisťovne získať poberateľ, ktorý má nárok na starobný dôchodok alebo invalidný či výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienkou na jeho získanie je zamestnanie dieťaťa dôchodcu na Slovensku a jeho odvody poistného do dôchodkového poistenia v roku 2021. To isté platí aj pre žijúcich rodičov pracujúceho dôchodcu či dieťaťa zamestnaného na dohodu. Dôchodkové poistenie vzniká v prípade príjmu nad 200 eur mesačne, čím získa vymeriavací základ na odvedenie nároku na rodičovský dôchodok. Výnimkou je odvodová úľava vo výške 200 eur mesačne, ktoré nie je dôchodkovo poistené. O rodičovský dôchodok nie je potrebné Sociálnu poisťovňu požiadať, nakoľko nárok bude vznikať automaticky a to najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku o nároku na rodičovský dôchodok rozhoduje sociálna poisťovňa najneskôr do 30. septembra 2023.

Je povinnosťou dieťaťa, aby rodičom vyplácal rodičovský dôchodok?

Ak sa dieťa rozhodne dobrovoľne nevyplácať rodičom tento bonus alebo nechce aby bonus získal biologický rodič ale nevlastný, prípadne len jeden z rodičov, je potrebné, aby dieťa najneskôr do 28. februára 2023 zaslalo do Sociálnej poisťovne “Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok”, kde vyplní príslušné informácie o tom, či a komu chce bonus vyplácať. Tlačivo s vyhlásením je následne možne podať len raz ročne, vždy do konca augusta príslušného roka. Platnosť tohto vyhlásenia je 5 rokov. 

Ak teda dieťa nevyhlási, že nárok na rodičovský bonus nemá rodičovi vzniknúť, vznikne teda automaticky a Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplatí jednorazovo za rok 2023. Ďalšie roky už bude rodič získavať bonus v rovnakých termínoch a rovnakým spôsobom ako dôchodok.

Aká je výška rodičovského dôchodku?

Na výpočet výšky rodičovského dôchodku je potrebné brať do úvahy hrubé príjmy dieťaťa z obdobia spred dvoch rokov, teda pre rok 2023 sa berie výška hrubého príjmu z roku 2021. Ak bolo dieťa v tomto roku nezamestnané, nárok na rodičovský bonus nevznikne. Maximálna výška je 1,5% z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu na jedného rodiča, na oboch rodičov sú to 3%. Rodičovský bonus je tak hrubý ročný príjem dieťaťa násobený 1,5%, pričom maximálne však môže ísť o 1,2 násobok priemernej mzdy, čo predstavuje 1453 eur mesačne. Za jedno na Slovensku pracujúce dieťa tak môže rodič na dôchodku získať maximálne 262 eur ročne. Pokiaľ dieťa nepracuje počas celého roka, hrubý príjem sa zníži, no rodičovský bonus bude naďalej rovnomerne vyplácaný. V závislosti od počtu detí a výšky ich hrubého príjmu si tak dôchodcovia môžu výrazne prilepšiť.

Eva Gromová Ostrožovičová
Autor: Eva Gromová Ostrožovičová

 

Moje meno je Eva Gromová Ostrožovičová a podnikám s informáciami na finančnom trhu.
POMÁHAM ľuďom znížiť ich náklady a zvýšiť výnosy ich finančných produktov, a tým ŽIŤ BOHATŠÍ ŽIVOT.

Svoju takmer 10 ročnú prax v bankovníctve v oblasti vývoja produktov a procesov na strane rizika som vymenila za druhú stranu, stranu obchodu, kde hájim záujmy svojich klientov.

5 vecí s ktorými vám dokážem pomôcť :
✓ OPTIMALIZOVAŤ vaše náklady tak, aby ste každý mesiac mali viac peňazí na to, čo potrebujete
✓ ZABEZPEČIŤ vašu rodinu a majetok
✓ VYTVORIŤ vám dostatočnú finančnú rezervu
✓ BUDOVAŤ vašu finančnú slobodu
✓ NÁJSŤ riešenia, ak ste sa už do zlej finančnej situácie dostali a neviete ako z nej von

Mojou "srdcovkou" je financovanie malých a stredných podnikateľov, nakoľko práve tomuto segmentu som sa dlhé roky venovala z tej druhej strany.

Som vášnivým fanúšikom osobného a odborného rastu, ktorý je v oblasti financií priam nevyhnutný. Som absolventkou viacerých certifikovaných ako aj transformačných kurzov a seminárov.
Milujem svoju rodinu, dobrú knihu a všetko čo súvisí s číslami :)

Ak hľadáte niekoho, kto Vám pomôže NAPLNIŤ vaše finančné ciele a pritom Vám UŠETRÍ čas aj peniaze, SOM tu pre Vás!

Ak hľadáte niekoho, kto vám pomôže orientovať sa vo svete financií, SOM tu pre vás. 

 
phm_1341  
 
Bc. Eva Gromová Ostrožovičová
Sprievodca svetom financií
 
  0904 169 521
 
 e.gromova@evago.sk
 

Používame cookies na optimalizáciu našich webových stránok a našich služieb. Ďalšie informácie o cookies nájdete tu.

Nastavenie