Pracujete v zahraničí? Daňové priznanie musíte podať aj na Slovensku
11. 03. 2021

Pracujete v zahraničí? Daňové priznanie musíte podať aj na Slovensku

Mnoho Slovákov žije v pohraničí a svoju prácu vykonávajú už za hranicami nášho štátu. Taktiež mnohí odchádzajú za prácou aj do iných krajín Európskej únie a príjmy majú zo zahraničia. Prečo však Slováci žijúci v zahraničí musia podávať daňové priznanie k dani z príjmov zo zahraničia? Daňové priznanie z celosvetových príjmov musia podávať daňoví rezidenti, čo znamená ľudia, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku alebo sa tu zdržiavajú minimálne 183 dní v kalendárnom roku.

Príjem sa zdaňuje v zahraničí, ale aj na Slovensku. Prečo je to tak?

V mnohých prípadoch môže dochádzať ku konfliktu dvojitej rezidencie. To znamená, že hoci máte trvalý pobyt na Slovensku, no žijete dlhodobo v zahraničí, stanete sa daňovým rezidentom v obidvoch štátoch. V takomto prípade je nutné určiť rozhraničovacie kritériá, aby bolo jasné, v ktorom štáte máte podať daňové priznanie k dani z príjmu a v tomto štáte sa teda dania vaše celosvetové príjmy (v prípade, že máte príjem aj zo Slovenska prípadne iných krajín Európskej únie).

Pre zamedzenie konfliktu dvojitej rezidencie je teda potrebnú určiť rozhraničovacie kritériá a zistiť, kde ste najväčším daňovníkom. V takomto prípade je nutná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a posúdenie piatich kritérií. V prvom rade sa posudzuje bývanie či už trvalé alebo prechodné a stredisko životných záujmov, teda kde máte osobné alebo pracovné zázemie. Pokiaľ sú tieto dve kritériá nerozhodné, posudzuje sa miesto najčastejšieho pobytu daňovníka, teda v ktorom štáte sa zdržiava najčastejšie. Ďalej sa posudzuje štátna príslušnosť a následne dohoda príslušných orgánov zmluvných štátov a následne sa určí štát, v ktorom je daňovník daňovým rezidentom.

Zápočet dane alebo vyňatie príjmu?

Pokiaľ máte zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, po správnosti by ste mali vybrať metódu zápočtu dane zo zamestnania. Daňová povinnosť sa môže znížiť o daň zaplatenú mimo územia Slovenskej republiky vtedy, keď sa zahraničné príjmy uvedú v daňovom priznaní, no nezapočítajú sa do výpočtu dane.  U príjmov zo závislej činnosti, teda zamestnania, je možné využiť metódu vyňatia príjmu a to napríklad v prípade, ak ste boli časť roka alebo aj počas celého trvania roka zamestnaní v zahraničí. V tomto prípade však je potrebné zistiť, v ktorej krajine je možné ktorú metódu využiť.

Pokiaľ ste daňovým rezidentom Slovenska, no vaše príjmy boli zdanené v zahraničí a nebudú znova zdanené na Slovensku, je potrebné aby ste daňové priznanie podali a vašou povinnosťou je uviesť aj všetky zahraničné príjmy. Túto povinnosť majú všetci rezidenti Slovenskej republiky, pokiaľ ich príjem presiahol 2207,10 eur.

Eva Gromová Ostrožovičová
Autor: Eva Gromová Ostrožovičová

 

Moje meno je Eva Gromová Ostrožovičová a podnikám s informáciami na finančnom trhu.
POMÁHAM ľuďom znížiť ich náklady a zvýšiť výnosy ich finančných produktov, a tým ŽIŤ BOHATŠÍ ŽIVOT.

Svoju takmer 10 ročnú prax v bankovníctve v oblasti vývoja produktov a procesov na strane rizika som vymenila za druhú stranu, stranu obchodu, kde hájim záujmy svojich klientov.

5 vecí s ktorými vám dokážem pomôcť :
✓ OPTIMALIZOVAŤ vaše náklady tak, aby ste každý mesiac mali viac peňazí na to, čo potrebujete
✓ ZABEZPEČIŤ vašu rodinu a majetok
✓ VYTVORIŤ vám dostatočnú finančnú rezervu
✓ BUDOVAŤ vašu finančnú slobodu
✓ NÁJSŤ riešenia, ak ste sa už do zlej finančnej situácie dostali a neviete ako z nej von

Mojou "srdcovkou" je financovanie malých a stredných podnikateľov, nakoľko práve tomuto segmentu som sa dlhé roky venovala z tej druhej strany.

Som vášnivým fanúšikom osobného a odborného rastu, ktorý je v oblasti financií priam nevyhnutný. Som absolventkou viacerých certifikovaných ako aj transformačných kurzov a seminárov.
Milujem svoju rodinu, dobrú knihu a všetko čo súvisí s číslami :)

Ak hľadáte niekoho, kto Vám pomôže NAPLNIŤ vaše finančné ciele a pritom Vám UŠETRÍ čas aj peniaze, SOM tu pre Vás!

Ak hľadáte niekoho, kto vám pomôže orientovať sa vo svete financií, SOM tu pre vás. 

 
phm_1341  
 
Bc. Eva Gromová Ostrožovičová
Sprievodca svetom financií
 
  0904 169 521
 
 e.gromova@evago.sk